Disclaimer.

De informatie op de site Dustytours wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Ondanks dat, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd niet correct, onvolledig en/of onjuist is. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Dustytours geschikt is voor het doel waarvoor u de website raadpleegt. Dustytours kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden op deze site en er kunnen geen rechten aan worden ontleent. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld,  dan ontvangen wij hierover heel graag een bericht op info@dustytours.nl Dustytours behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website naar eigen inzicht te wijzigen.

Op de Dustytours website zijn diverse links te vinden zijn naar websites van derden. Dustytours is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en privacybeleid van andere websites, links naar websites en gekoppelde bestanden. De inhoud van de site inclusief links kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangevuld, aangepast of gewijzigd worden.

In geval van misbruik van de website heeft Dustytours het recht om dit te melden bij de autoriteiten. Op alle foto's, teksten en overige media zoals gebruikt op de website www.dustytours.nl berust het kopieerrecht (c) Copyright Dustytours.  Onze foto's, teksten en overige templates mogen in geen enkel geval worden bewerkt of overgenomen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf. Mocht u van onze teksten en foto's gebruik willen maken, neemt u dan contact met ons op.

Privacy voorwaarden
Dustytours respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.
Dustytours disclaimer
Disclaimer.

The information on this website is collected with constant care and attention. Despite this, it can be possible that the information published is not correct, incomplete and /or incorrect. We cannot guarantee that the information on the Dustytours website is suitable for the purpose you visit the website for. Dustytours cannot be hold liable for any omissions or inaccuracies on this site and no rights can be derived. If you discover any errors in the information on the website we would like to receive a message through info@dustytours.nl Dustytours reserves the right to change the contents of the site at its discretion.

Dustytours is not responsible or liable for the content and privacy policies of other websites, links to websites and linked files. The contents of the site and the included links may at any time and without any notice or notification be completed, corrected or changed. In case of abuse of this website, Dustytours has the right to report this to the authorities. All photos, texts and other media as used on the website are part of the copyright (c) of Dustytours. Our pictures, texts and other templates may under no circumstances be modified or reproduced without express written permisson. If you like to use our texts and/or photos, please contact us.

Privacy
Dustytours respects your privacy and ensures that your personal information stays strictly confidential.